Aktualności
Kompleksowe Usługi Księgowe i Podatkowe

Data dodania: 12.11.2015
Zwolnienia lekarskie-wchodzi nowe

 

E-zwolnienia- obowiązki pracodawcy

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do obiegu wejdą e-zwolnienia, które mają na celu zastąpienie wystawianych zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA. Oznacza to, że płatnik składek zostanie poinformowany drogą elektroniczną o niezdolności do pracy swojego ubezpieczonego,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Wystawione przez lekarza tzw. e-zwolnienie zostanie przekazane na elektroniczną 
skrzynkę podawczą ZUS, który udostępni je bezpłatnie płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

 

Aby móc otrzymywać e-zwolnienia, płatnicy składek muszą posiadać profil informacyjny udostępniony bezpłatnie przez ZUS. Do utworzenia tego profilu zobowiązani
płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób, w terminie do 31 grudnia 2015 roku. 

 

Płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu informacyjnego, w terminie do 31 grudnia 2015 r.,
są zobowiązani do pisemnego powiadomienia swoich ubezpieczonych o obowiązku dostarczenia wydrukowanego e-zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z systemu.

 

Przyznanie i wypłata zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny będzie wszczynane na podstawie dostarczonego przez płatnika składek:

 

  e-zwolnienia, wydruku e-zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego na formularzu                   wydrukowanym z systemu, gdy płatnikiem zasiłku będzie płatnik składek

        stosownego wniosku, wydruku e-zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego na
formularzu wydrukowanym z systemu, gdy płatnikiem zasiłku  będzie ZUS

 

w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, z podaniem daty dostarczenia przez ubezpieczonego wydruku e-zwolnienia albo zaświadczenia lekarskiego sporządzonego na formularzu wydrukowanym z systemu.

 « Wróćkontakt
Skontaktuj się z nami

tel. 61 663 07 30
tel. 61 663 07 30
e-mail: biuro@pareto.com.pl
Dane adresowe

PARETO Biuro Rachunkowo-Konsultingowe
ul. Piękna 5/5
60-591 Poznań
Pareto Biuro Rachunkowe Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe. przejdź do formularza