Aktualności
Kompleksowe Usługi Księgowe i Podatkowe

Data dodania: 2021-11-05
Najważniejsze zmiany podatkowe w zakresie CIT

1.Podatek minimalny – nowa danina.

Podatek ten dotyczył będzie podmiotów podlegających CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie mniej niż 1%, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. 

Na ten moment regulacja nie zawiera kryterium wielkościowego dla podmiotu podlegającego pod ww. przepis - tj. zastosowanie będzie miał do wszystkich podatników spełniających powyższy warunek.

Stawka minimalnego podatku dochodowego  - to 10%.  

Podstawą opodatkowania ma być suma poniższych elementów: 

  • 4% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) oraz 
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych “nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego (zasadniczo przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA),
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych (o zakresie i definicji zbliżonej do obecnie istniejącego art. 15e), przekraczających wartość 5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln PLN. 

Przepisy nie będą miały zastosowania m.in. do przedsiębiorstw finansowych, podatników rozpoczynających działalność oraz podatników, którzy zanotowali ponad 30% spadek przychodów.

Kwotę podatku minimalnego będzie można obniżyć w danym roku o należny podatek CIT obliczony tradycyjną metodą.

2.Ukryta dywidenda

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Przepis wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

3.Inne zmiany

  • Podatek od przerzuconych dochodów
  • Zmiany dotyczące tzw. Cienkiej kapitalizacji
  • Obowiązek przekazywania JPK CIT – od 1 stycznia 2023 r.
  • Zmiany w zakresie podatku u źródła
  • Zmiany w regulacjach dotyczących CFC
  • Ograniczenie nielegalnego zatrudnienia pracowników – przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie”.


« Wróćkontakt
Skontaktuj się z nami

tel. 61 663 07 30
tel. 61 663 07 30
e-mail: biuro@pareto.com.pl
Dane adresowe

PARETO Biuro Rachunkowo-Konsultingowe
ul. Piękna 5/5
60-591 Poznań
Pareto Biuro Rachunkowe Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe. przejdź do formularza