Porady
Kompleksowe Usługi Księgowe i Podatkowe

Data dodania: 2021-07-05
Kalendarium przedsiębiorcy

Kalendarium przedsiębiorcy2

  • do 7 dnia miesiąca 
termin wpłaty podatku dochodowego podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej
  •  do 10 dnia miesiąca
termin zapłaty składki za ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz pracy         wyłącznie przez przedsiębiorcę, który nie zatrudnia innych osób
  •  do 15 dnia miesiąca
termin zapłaty składki za ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych przez przedsiębiorcę zatrudniających inne osoby
  •  do 20 dnia miesiąca
termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( za grudzień uiszcza się w terminie          złożenia zeznania rocznego PIT -28)
 
termin wpłaty podatku za poprzedni miesiąc/kwartał osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych ( PIT-5)
 
termin wpłaty podatku za poprzedni miesiąc/kwartał osób fizycznych rozliczających się w formie           podatku liniowego (PIT-5L)
  • do 25 dnia miesiąca
termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7
 
termin rozliczenia kwartalnego podatku VAT-7K
  • do 20 stycznia następnego roku
wybór formy opodatkowania
  • do 31 stycznia następnego roku
termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( PIT- 28)
 
termin złożenia deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową ( PIT- 16A)
 
termin złożenia deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
 
termin złożenia oświadczenia o skorzystaniu o zwolnieniu z podatku dochodowego
  • do ostatniego dnia lutego
termin sporządzenia: PIT-8S, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-40A/11A
  • do 30 kwietnia roku następnego
złożenie zeznań od osób fizycznych o wysokości osiągniętego dochodu: PIT-36, PIT-36A, PIT-37, PIT-38, PIT-39)


« Wróćkontakt
Skontaktuj się z nami

tel. 61 663 07 30
tel. 61 663 07 30
e-mail: biuro@pareto.com.pl
Dane adresowe

PARETO Biuro Rachunkowo-Konsultingowe
ul. Piękna 5/5
60-591 Poznań
Pareto Biuro Rachunkowe Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe. przejdź do formularza